West-Vlaamse Kappers
wvklogo_736166247.png  Welkom op de site van de West Vlaamse kapperskring  Beste collega kapper, kapster,

  Als eerste kennismaking melden wij U dat onze kring een samensmelting is van de kapperskringen Oostende en de Westkust, Brugge, Houtland, Roeselare en Izegem.

  De West vlaamse kappers is een beroepsvereniging voor alle kappers, van werknemer naar éénmanszaak tot groot salon. We trachten de kappers te informeren op technisch en sociaal-economisch gebied.

  Dit door het organiseren van demonstraties, shows en infosessies. Als tak van de Nationale beroepsfederatie UBK/UCB (Unie van de Belgische Kappers),verdedigen wij ook de belangen mee van onze collega’s uit de sector.

  Als voorzitter en een verenigde dynamische ploeg vrijwilligers  ben ik ervan overtuigd dat we nog meer kunnen en u zullen blijven ten dienste staan,  waar en wanneer we kunnen.
  Als U persoonlijk vragen of opmerkingen hebt kan U deze mailen. Anders zijn de bestuursleden ook ten uwen dienste op  onze activiteiten.
  Hou vooral onze agenda bij, zodat u zeker niets hoeft te missen.


  Yves Vandewynckele
  Voorzitter West Vlaamse kapperskring
  UPLOADEN VAN FOTO  Als modebewuste kapper wil je professionele foto's van de laatste demonstratie dat je hebt bijgewoond. 
  Het kan via onderstaande link naar onze facebookpagina waar je de foto's kan downloaden

  https://www.facebook.com/WvkWestVlaamseKappers/?fref=ts#


  Meer »

  Inkomprijzen demonstraties kapperskring  Hieronder onze inkomprijs per demonstratie

  Leden W.V.K. UBK                                          GRATIS

  Leden UBK                                                      20 euro

  Niet leden                                                        40 euro

  Leerlingen en leerkrachten                             5 euro  Aankondiging controle tarieven  Bekijk de bijlage voor de aankondiging
  van de tariefcontroles dit najaar door de economische politie

  aankodigingtarieven_1932496796.jpg