Welkom op de site van de West Vlaamse kapperskring

Welkom op de site van de West Vlaamse kapperskring

Beste collega kapper, kapster,

Als eerste kennismaking melden wij U dat onze kring een samensmelting is van de kapperskringen Oostende en de Westkust, Brugge, Houtland, Roeselare en Izegem.

De West vlaamse kappers is een beroepsvereniging voor alle kappers, van werknemer naar éénmanszaak tot groot salon. We trachten de kappers te informeren op technisch en sociaal-economisch gebied.

Dit door het organiseren van demonstraties, shows en infosessies. Als tak van de Nationale beroepsfederatie FEBELHAIR verdedigen wij ook de belangen mee van onze collega’s uit de sector.

Als voorzitter en een verenigde dynamische ploeg vrijwilligers  ben ik ervan overtuigd dat we nog meer kunnen en u zullen blijven ten dienste staan,  waar en wanneer we kunnen.
Als U persoonlijk vragen of opmerkingen hebt kan U deze mailen. Anders zijn de bestuursleden ook ten uwen dienste op  onze activiteiten.
Hou vooral onze agenda bij, zodat u zeker niets hoeft te missen.


Yves Vandewynckele
Voorzitter West Vlaamse kapperskring

Lees meer

Deel dit met vrienden


© copyright West Vlaamse kapperskring 2024 | Privacyverklaring

design by ad8.be